Lapos Vs. Hierarchikus szervezeti felépítés

A szervezeti struktúra az a módszer, amelyet a szervezet a kommunikáció, az irányelvek, a tekintély és a felelősség vonalainak körvonalazására alkalmaz. Meghatározza a vezetés terjesztésének mértékét és jellegét a szervezetben, valamint az információáramlás módját. A szervezetek általában vagy egy lapos, vagy hierarchikus struktúrát alkalmaznak.

Lapos szervezeti felépítés

A lapos szervezet olyan szervezeti struktúrára utal, amelynek vezetése kevés vagy egyáltalán nincs a vezetés és az alkalmazottak között. A lapos szervezet kevésbé felügyeli az alkalmazottakat, miközben elősegíti fokozottabb részvételüket a döntéshozatali folyamatban.

A lapos szerkezet előnyei

 • Emeli az alkalmazottak felelősségét a szervezetben.

 • Eltávolítja a felesleges vezetési rétegeket, és javítja az alkalmazottak közötti kommunikáció koordinációját és sebességét.

 • A menedzsment kevesebb szintje ösztönzi a munkavállalók körében a könnyebb döntéshozatali folyamatot.

 • A középvezetői fizetések megszüntetése csökkenti a szervezet költségvetési költségeit.

A lapos szerkezet hátrányai

 • Az alkalmazottaknak gyakran hiányzik egy konkrét főnök, akinek jelentést tennének, ami zavart és esetleges hatalmi harcokat okoz a vezetőség körében.

 • A lapos szervezetek általában sok generalistát hoznak létre, de szakembereket nem. Előfordulhat, hogy az alkalmazottak munkaköri funkciója nem egyértelmű.

 • A lapos felépítés korlátozhatja a szervezet hosszú távú növekedését; a vezetés az új lehetőségek ellen dönthet a struktúra fenntartása érdekében.

 • A nagyobb szervezetek küzdenek a lapos szerkezet adaptálásáért, hacsak a vállalat nem oszlik fel kisebb, jobban kezelhető egységekre.

Hierarchikus szervezeti felépítés

Hierarchikus szervezet követi a piramis elrendezését. A szervezet minden alkalmazottja, kivéve egyet, általában a vezérigazgató, másnak van alárendelve a szervezeten belül. Az elrendezés több entitásból áll, amelyek a piramis alján ülő alkalmazottak szintjére süllyednek.

A hierarchikus struktúra előnyei

 • Az alkalmazottak elismerik a vezetés meghatározott szintjeit a szervezeten belül; a tekintély és a felelősség szintje nyilvánvaló.

 • Az előléptetési lehetőségek motiválják a munkavállalókat a jó teljesítményre.

 • A hierarchikus struktúrák elősegítik az alkalmazottak, mint szakemberek fejlődését. Az alkalmazottak szűkíthetik a fókuszterületüket, és speciális funkciók szakértőivé válhatnak.

 • Az alkalmazottak hűségesek lesznek részlegeikhez, és figyelnek a területük érdekére.

A hierarchikus felépítés hátrányai

 • A különböző osztályok közötti kommunikáció általában kevésbé hatékony, mint a lapos szervezeteknél.

 • A részlegek közötti versengés felgyulladhat, mivel minden osztály olyan döntéseket hoz, amelyek a saját érdekeinek, nem pedig a szervezet egészének kedveznek.

 • A fokozott bürokrácia gyakran gátolja a szervezet változásának sebességét. Megnövelt időre lehet szükség az ügyfelek válaszához.

 • A vezetés több rétegének fizetése növeli a szervezet költségeit.