5 Különböző típusú piaci rendszerek

A piacgazdaságokban különféle piaci rendszerek léteznek, az iparágtól és az azon belüli vállalatoktól függően. Fontos, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai megértsék, hogy milyen típusú piaci rendszerben működnek az árakkal és a termeléssel kapcsolatos döntések meghozatalakor, vagy annak eldöntésekor, hogy belépnek-e vagy elhagyják az adott iparágat.

Tipp

Az öt fő piaci rendszertípus a Tökéletes verseny, a monopólium, az oligopólium, a monopolisztikus verseny és a monopónia.

Tökéletes verseny a végtelen vevőkkel és eladókkal

A tökéletes verseny olyan piaci rendszer, amelyet sok különböző vevő és eladó jellemez. A tökéletes verseny klasszikus elméleti definíciójában végtelen számú vevő és eladó van. Ennyi piaci szereplő esetén lehetetlen, hogy egy résztvevő megváltoztassa a piacon uralkodó árat. Ha megpróbálják ezt megtenni, a vevőknek és az eladóknak végtelen alternatívájuk van.

Monopólium egy producerrel

A monopólium a tökéletes verseny ellentétes formája a piaci rendszerrel. A tiszta monopóliumban csak egy termelője van egy adott árunak vagy szolgáltatásnak, és általában nincs ésszerű helyettesítő. Egy ilyen piaci rendszerben a monopolista képes bármilyen árat felszámítani, amelyet a verseny hiánya miatt kíván, de összbevételüket korlátozza az ügyfelek képessége vagy hajlandósága az ár megfizetésére.

Oligopol a maroknyi termelővel

Az oligopólium sok szempontból hasonló a monopóliumhoz. Az elsődleges különbség az, hogy ahelyett, hogy csak egy terméknek vagy szolgáltatásnak lenne termelője, maroknyi termelő, vagy legalább néhány termelő alkotja a piaci rendszerben a termelés domináns többségét. Míg az oligopolisták nem rendelkeznek ugyanolyan árképzési erővel, mint a monopóliumok, szorgalmas kormányzati szabályozás nélkül lehetséges, hogy az oligopolisták összejátszanak egymással, hogy ugyanúgy állapítsák meg az árakat, mint a monopolisták.

Monopolisztikus verseny számos versenyzővel

A monopolisztikus verseny egyfajta piaci rendszer, amely a monopólium és a tökéletes verseny elemeit egyesíti. A tökéletesen versenyző piaci rendszerhez hasonlóan számos versenytárs van a piacon. A különbség az, hogy minden versenytárs kellően meg van különböztetve a többitől, hogy egyesek magasabb árakat számíthassanak, mint egy tökéletesen versenyképes cégek.

A monopolisztikus verseny egyik példája a zene piaca. Bár sok művész van, mindegyik művész különbözik, és nem tökéletesen helyettesíthető egy másik művésszel.

Monopszia egy vevővel

A piaci rendszereket nem csak a beszállítók száma szerint különböztetik meg a piacon. Megkülönböztethetők a vásárlók száma szerint is. Míg a tökéletesen versengő piac elméletileg végtelen számú vevővel és eladóval rendelkezik, addig a monopóniumnak csak egy vevője van egy adott árura vagy szolgáltatásra, ami jelentős hatalmat biztosít az előállított termékek árának meghatározásában.