5 különböző típusú vezetői stílus

Minden ember egyedi, ezért ebből következik, hogy minden vezető egyedülálló megközelítéssel vezeti a csapatot. Általában az, hogy az egyén hogyan viszonyul a menedzsmenthez, személyiségéből fakad. Egyes vezetők szigorúak, míg mások engedékenyek, vannak, akik lágyak, mások szigorúak. Az IMD.org szerint az üzleti élet vezetői stílusai a vezetők személyiségjegyei szerint kategorizálhatók.

Az üzleti vezetési stílusok öt kategóriába sorolhatók:

 • Zsarnoki
 • Demokratikus
 • Laissez-Faire
 • Tranzakciós
 • Transzformációs

E vezetési stílusok mindegyikének megvannak a maga előnyei és hátrányai, és mindegyik hatékonyabb bizonyos munkahelytípusokban, mint mások. Előfordul, hogy a munkahelyen a leghatékonyabb vezetési stílus a jelenlévő alkalmazottak személyiségének vagy a munkahelyi tapasztalatok szintjének keverékétől függ.

Autokratikus vezetési stílus

Az autokratikus vezetés, más néven tekintélyelvű vezetés, olyan vezetési stílus, ahol a főnök abszolút ellenőrzi a munkahelyi döntéseket. A csapat tagjaitól nem kérünk bemenetet; elvárják, hogy teljesítsék vezetőjük minden döntését és parancsát.

Az autokratikus vezetésnek, mint a vezetés összes többi vezetési stílusának, megvan az előnye és a hátránya is. Az autokratikus vezetés előnyei közé tartozik a döntés meghozatalának időmegtakarítása, a csapat minden tagja pontosan tudja , mit várnak el tőle és hogyan teljesítenek, valamint kevesebb stratégia-végrehajtási hiba, mert kevesebb ember vesz részt a stratégiai tervezési folyamatban. Hátrányai közé tartozik az alkalmazottak érzése, hogy nem értékelik őket személyesen, a motiváció csökkenése a csapattagok körében és a munkavállalók lázadásának fokozott kockázata.

Bizonyos munkahelyeken az autokratikus vezető az ideális vezetőtípus a Szent Tamás Egyetem szerint. Ezek a munkahelyek nagy tétű környezetet tartalmaznak, ahol az emberi tévedés jelenthet biztonsági vagy biztonsági kockázatot, például a katonaság. Más környezetekben, mint például az oktatás és a kreatív szolgáltatások, az autokratikus vezető akadályozhatja csapatát, és végső soron alááshatja szervezetének sikerét.

Demokratikus vezetési stílus

Sok szempontból a demokratikus vezetés ellentéte az autokratikus vezetésnek. A demokratikus vezetés, más néven részvételi vezetés , olyan vezetési stílus, amelyet a vezető választ, hogy bevonja a csapat tagjait a döntéshozatali folyamatba. Minden döntésnél a vezetőé a végső szó, de a csapatától kapott hozzájárulás alapján hoznak döntéseket.

A demokratikus vezetés előnyei:

 • Az alkalmazottak motiváltnak érzik magukat a döntéshozatalban való részvételhez
 • Az alkalmazottak úgy érzik, hogy értékelik a hozzájárulásukat
 • A vezetőknek sokféle szempontot kell figyelembe venniük

A demokratikus vezetés azonban nem a tökéletes vezetési stílus. A hátrányok magukban foglalják az időigényes döntéshozatali folyamatot, valamint a rossz választás lehetőségét, ha az alkalmazottak nem rendelkeznek a kellő tapasztalatokkal a jól tájékozott input biztosításához. A demokratikus vezetési stílus remek választás lehet egy kisebb csapat vagy egy hasonlóan képzett tagokból álló csapat számára.

Laissez-Faire vezetési stílus

Talán a legegyszerűbb módja a laissez-faire vezetés megértésének: Ha a demokratikus vezetés az autokratikus vezetés mérsékelt ellentéte, a laissez-faire vezetés az autokratikus vezetés szélső ellentéte. A Laissez-faire vezetés lényegében az egyértelmű vezető szerep hiánya. Míg egy személy lehet a vezető a címben, az ilyen típusú munkahelyi dinamikában az a tény, hogy mindenki egyenlő döntéshozó, és a csapat minden hozzájárulását egyformán tekintik.

Ahelyett, hogy összeszedné a csapattagok véleményét, majd figyelembe venné azt a döntés meghozatalakor, a laissez-faire vezető a döntéshozatalra bízza a csapattagokat. Ez fontos érzéseket idézhet elő a csapat minden tagja körében, ugyanakkor zavart és szűk keresztmetszeteket okozhat a stratégiai folyamatokban.

A laissez-faire vezetési stílus nagyon hatékony módja lehet a magasan képzett, magasan képzett egyénekből álló csapat vezetésének. Egy ilyen környezetben, minden csapat tagja lehet a vezető olyan helyzetekben, amelyek megkövetelik a szakértelem és a bizalom a kollégák, hogy a hatékony választási amikor ők vannak a „vezetőülés”.

Tranzakciós vezetési stílus

A Szent Tamás Egyetem szerint a tranzakciós vezető elsődleges célja a rend és a munkahelyi struktúra. Egy ügyleti vezető alatt az önmotivált alkalmazottak általában a legsikeresebbek, mert a vezető strukturált, merev környezetet hozott létre, ahol egyértelmű jutalmakat és büntetéseket alkalmaznak az alkalmazottak teljesítményének növelésére. Például egy ügyleti vezető megkövetelheti az értékesítési csapat minden tagjától, hogy minden nap öt leendő ügyféllel beszéljen, és pénteken étkezési ebédet kínál minden csapattag számára, aki hétfőtől csütörtökig teljesítette ezt a célt.

A tranzakciós vezetés előnyei:

 • Világosan meghatározott rövid és hosszú távú célok
 • Világosan meghatározott jutalmak és következmények e célok elérése vagy nem teljesítése esetén
 • Korszerű, hatékony parancsnoki lánc
 • Az alkalmazottak biztonsága abban, hogy tudják, nincsenek meglepetések az elvárásokkal és az eredményekkel kapcsolatban

A tranzakciós vezetésnek lehetnek hátrányai is. Ezek tartalmazzák:

 • Kevés a rugalmasság vagy az alkalmazkodóképesség
 • Az alkalmazottak inkább követőként érzik magukat, mint újítók vagy vezetők
 • A személyes kezdeményezést nem díjazzák és nem értékelik
 • Az alkalmazottak elfojtották munkakörnyezetüket

Transzformációs vezetői stílus

Az üzleti életben elismert vezetői stílusok közül talán az átalakító vezetés a leginkább a vezető személyiségére összpontosul. Az ilyen típusú vezetőnél az alkalmazottakat egy világosan meghatározott jövőkép irányítja, amely lehet a vezető személyes jövőképe vagy a vállalat küldetése. Az Északkeleti Egyetem szerint ez a fajta vezetés ösztönzi az innovációt és általában pozitív munkahelyi kultúrát teremt.

A transzformációs vezetést a következők jellemzik:

 • A vezető példaképként szolgál az alkalmazottak számára
 • Szoros, következetes összpontosítás a vállalati jövőképre
 • Nagy érték az interperszonális kapcsolatokban
 • Az ihlet mint eszköz az alkalmazottak motiválására

A többi vezetési stílushoz hasonlóan az átalakító vezetésnek vannak előnyei és hátrányai. Az átalakuló vezető inspirálhatja az alkalmazottakat arra, hogy megpróbálják a legjobb önmaguk lenni, olyan munkahelyet teremtsenek, ahol a kölcsönös tiszteletet nagyra értékelik, és arra ösztönözheti a munkavállalókat, hogy kritikusan gondolkodjanak a birtokolt értékekről. De ez a fajta munkahely a személyiség kultusává is válhat, vagy olyan környezetet teremthet, ahol a vezető jóváhagyásának elnyerése a munkavállalók számára prioritássá válik, elterelve figyelmüket attól, hogy jól végezzék munkájukat, vagy támogassák egymást.

Vezetési stílusok felismerése a menedzsmentben

Nincs két vezető, aki pontosan ugyanúgy közelítené meg a vezetést. Bár a menedzsereknek hasonló stílusuk lehet, és az egyének gyakran utánozzák mentoraikat, a vezetésben annyi vezetési stílus létezik, ahányan a vezetésben.

Munkavállalóként - vagy a csapat irányításával megbízott személyek felügyelőjeként - a csoportvezető vezetési stílusának felismerése segíthet megérteni gondolkodásmódjukat, döntéseik okait és a legjobb kommunikációt. Nem ritka, hogy az egyén két vagy több irányítási stílus jellemzőit mutatja be, mint például egy vezető, aki átfogja az átalakító eszméket és demokratikus módszerekkel hajtja végre őket. Valójában nagyon kevés vezetőt lehet 100% -ban egyetlen vezetői kategóriába sorolni.

Az sem ritka, hogy a vezető vezetési stílusa karrierjük előrehaladtával (vagy a csapattagok előrehaladtával) fejlődik. Például egy meglehetősen fiatal, tapasztalatlan csapatot irányító vezetőnek vegyes autokratikus és átalakító megközelítést kell alkalmaznia vezetésükre, mert nem hajlandók aktívabb szerepet vállalni a vezetésben.

De ahogy telik az idő, és az egyes csapattagok egyre gyakorlottabbá válnak a szerepükben és az iparukban, menedzserük demokratikusabb megközelítésre válthat a projektek irányításában.