Az üzleti menedzser munkaköri leírása és felelőssége

Az üzleti vezetők felelősek a vállalat tevékenységeinek és alkalmazottainak felügyeletéért és felügyeletéért. A kisvállalkozások az üzleti vezetőre támaszkodnak, hogy a munkavállalók a vállalat céljaihoz igazodjanak. Az üzleti menedzserek egy nagyobb szervezet felső vezetőinek számolnak be, de egy kis vállalatnál a vezető vagy birtokolja a vállalatot, vagy közvetlenül a tulajdonosnak jelent.

Tipp

Az üzleti menedzserek felügyelik a mindennapi műveleteket nagy és kis szervezetekben, vagy egy nagyvállalat egyedi részlegén, például a marketingben, az értékesítésben vagy a termelésben. Felügyelik a dolgozók tevékenységét; új alkalmazottak felvétele, képzése és értékelése; és biztosítja, hogy egy vállalat vagy részleg jó úton haladjon pénzügyi céljainak elérése érdekében.

Az üzleti vezetők típusai

Az üzleti menedzserek felügyelik a mindennapi műveleteket nagy és kis szervezetekben. Egy nagyvállalatnál a menedzserek általában felügyelik az egyes részlegeket, például a marketinget, az értékesítést vagy a gyártást. Egy kisebb vállalatnál az üzleti menedzser felügyelheti az összes részleg működését. Az irodavezetők felügyelik az irodai vagy kisegítő személyzet munkáját.

Munkaköri leírás és feladatok

Az üzleti vezetők felügyelik a dolgozók tevékenységét; új alkalmazottak felvétele, képzése és értékelése; és biztosítja, hogy egy vállalat vagy részleg jó úton haladjon pénzügyi céljainak elérése érdekében. Az üzleti menedzserek emellett kidolgozhatnak és végrehajthatnak költségvetéseket, jelentéseket készíthetnek a felső vezetés számára, és biztosíthatják, hogy az osztály megfeleljen a vállalati irányelveknek. A vezetők biztosítják, hogy a munkavállalók rendelkezzenek erőforrásokkal a munkájuk befejezéséhez.

A vállalat mérete meghatározhatja, hogy a vezető milyen tevékenységeket végez. Például egy nagyobb szervezetnél a termelésvezető irányíthatja a csapat- vagy csoportvezetőket, akik ezután felügyelik a munkavállalók ütemezését és kimenetelét. Egy kisebb vállalatnál a termelési vezető maga végezheti el ezeket a tevékenységeket. A vezetők értékelik az osztály vagy a vállalat teljesítményét az üzleti célok és tervek alapján.

Egyes üzleti menedzserek humánerőforrás-tevékenységeket végeznek, például teljesítményértékeléseket, alkalmazásukat és fegyelmet az osztályuk dolgozóinak. A teljesítményértékelések lehetőséget nyújtanak a célok kitűzésére, a munkavállalók motiválására és fejlesztésére. A vezetők ösztönzik és pozitív visszajelzéssel motiválják a munkavállalókat. Amikor a munkavállalók nem teljesítik a vállalat teljesítménykövetelményeit, a vezetők megadják azt az értékelést, amely segíthet az alkalmazottak munkájának javításában.

A szerephez szükséges képzettségi követelmények

A legtöbb munkaadónak legalább üzleti alapkezelői diplomával kell rendelkeznie ahhoz, hogy üzleti menedzseri pozícióba kerüljön. Az üzleti vezetőknek kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készségekkel kell rendelkezniük az alkalmazottak irányításához és az osztály vezetéséhez. A vezetők problémamegoldók is, akik azon akadályok leküzdésén dolgoznak, amelyek megakadályozhatják egy részleget vagy vállalatot céljainak elérésében. Néhány vállalat előreláthatólag egy osztályon belül jelentős tapasztalattal rendelkező munkatársakat vezethet a csoport vezetésére. Például egy éves tapasztalattal rendelkező értékesítő előreléphet az értékesítési vezető pozíciójába.

Fizetési tartomány információ

Az üzleti menedzser fizetése a szervezet méretétől, a vállalat földrajzi elhelyezkedésétől és az általa felügyelt vállalkozás területétől függ. Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala szerint az értékesítési vezető éves medián fizetése 117 960 dollár volt 2016 májusában, míg a gyártási vezetők ugyanebben az időszakban 97 140 dollár medián fizetést kerestek.